Nasza szkoła
Strona główna
News!!!
Hymn szkoły
Sztandar szkoły
Patron szkoły
Historia szkoły
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
  szkolny

Pracownicy obsługi
Szkolne dzwonki
Lokalizacja
Kontakt
Serwisy
Dokumenty szkolne
Zamówienia publiczne
Zamówienia
   publiczne

Uczniowie
Rada Rodziców
Rada Rodziców
Pedagog i psycholog szkolny

Wychowywać kogoś, dziecko lub dorosłego, to przede wszystkim podnosić go w jego własnych oczach

Pedagog szkolny - mgr Anna Zagórska

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek    

900 - 1400

Wtorek    

830 - 1200

Środa     900 - 1300
Czwartek    

1015 - 1400

Piątek    

1015 - 1400

Psycholog szkolny - mgr Natalia Stańczak

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek    

800 - 1200

Wtorek    

945 - 1345

Środa     945 - 1345
Czwartek    

900 - 1300

Piątek    

800 - 1200

 

Zwróć się do pedagoga i psychologa szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym nie wiesz, w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku: 

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, 
  Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:

 • Diagnozowaniu środowiska ucznia,
 • Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
 • Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • Prowadzeniu edukacji pro zdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 
 • Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie, 
 • Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
 • Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.

Zadania pedagoga szkolnego wynikające ze Statutu Szkoły:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych,
 • Udzielania różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,
 • Koordynacji prac z zakresu orientacji zawodowej,
 • Organizacja nauczania indywidualnego i pomocy rodzinom zastępczym,
 • Działania na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 • Zajęcia integracyjne,
 • Zajęcia profilaktyczne (dotyczące nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, ),
 • Zajęcia wychowawczo-edukacyjne (m.in. zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem, empatii, czyli wyzbywania się zachowań egoistycznych, konformizmu i nonkonformizmu, pogłębiania samoświadomości, rozwoju osobistego i poczucia własnej wartości oraz zajęcia związane z wyborem dalszego kształcenia),
 • Specjalistyczne zajęcia (grupowe lub indywidualne) o charakterze terapeutycznym,
 • Porady dla uczniów,
 • Porady, konsultacje dla rodziców,
 • Porady i konsultacje dla nauczycieli,
 • Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 
Konkurs wiedzy o Wieruszowie
Konkurs wiedzy o Wieruszowie
Projekty edukacyjne
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Documaster
LOGOWANIE
Dziennik elektroniczny
LOGOWANIE
Różne

Zegar
363,665 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl