Nasza szkoła
Strona główna
News!!!
Hymn szkoły
Sztandar szkoły
Patron szkoły
Historia szkoły
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
  szkolny

Pracownicy obsługi
Szkolne dzwonki
Lokalizacja
Kontakt
Serwisy
Dokumenty szkolne
Zamówienia publiczne
Zamówienia
   publiczne

Uczniowie
Rada Rodziców
Rada Rodziców
Regulamin
Teatr szkolny
PILNE Rozprawa 28

TEATR SZKOLNY – EDUKACJA KULTURALNA

MŁODEGO CZŁOWIEKA

 

 

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego i realizowała  zadania przewidziane regulaminem. Konkurs przeprowadzony został w okresie od 29 listopada 2016 r. do 29 maja 2017 r.

Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych form teatralnych oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie przez znawcę tematu, krótkiej prelekcji na temat pozytywnych oddziaływań sztuki na rozwój osobowości młodego człowieka. Ocena jury na podstawie sprawozdań/prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników 12

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Cele zadania zostały zrealizowane. Uczniowie poznali rodzaje planów filmowych, dowiedzieli się na czym polega montaż, jaka była rola poszczególnych osób w pracy nad filmem. Piotr zwracał uwagę, jak ważną sprawą jest współpraca, bez której nagroda nie jest możliwa. Ukazał też jakie pozytywne strony ma posiadanie zainteresowań, pasji i chęć ich rozbudzania. Mówił m. in. o samorealizacji, przyjaźni, zaufaniu, radości przeżywanej wspólnie z kolegami i koleżankami, o wartościowym spędzaniu wolnego czasu. Zachęcał do podejmowania wysiłku w celu realizowania własnych marzeń. Spotkanie przyniosło korzyść młodym ludziom. Absolwent szkoły był dla nich wiarygodny, znają go, więc to o czym mówił trafiało do ich serc i umysłu. Przekonał ich, że ciężka praca i pasja mogą przełożyć się na sukces będący źródłem satysfakcji.

 

Zadanie 2.

Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o teatrze. Zakres tematyczny konkursu należy odpowiednio wcześniej przedstawić wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w konkursie. Forma konkursu dowolna. Ocena jury na podstawie sprawozdań przesłanych do jury konkursu.

Wykonanie:

Liczba uczestników 8

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W wyniku realizacji zadania uczniowie z zaangażowaniem przygotowywali się do konkursu, dzięki czemu rozwijali swoje zainteresowania, bogacili wiedzę o teatrze, a także doskonalili swoje umiejętności w zakresie poszukiwań informacji i ich selekcji.

 

Zadanie 3.

Zorganizowanie wśród uczestników koła teatralnego (ew. ogólnoszkolnego) konkursu wiedzy o wybranym aktorze/aktorach. Forma konkursu dowolna. Ocena jury na podstawie sprawozdań przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników 14

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Efektem konkursu było przygotowanie albumów o wybranym aktorze, aktorce. Uczniowie uczyli się poszukiwać informacji i dokonywać ich selekcji, bogacili wiedzę o ulubionym aktorze. Ponadto rozwijali swoje zdolności plastyczne, wyrabiali nawyk estetycznego wykonywania pracy.

 

Zadanie 4.

Przygotowanie przedstawienia teatralnego na podstawie książki, bajki, opowiadania… (do wyboru). Ocena jury na podstawie sprawozdań/nagranych przedstawień/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

W wyniku realizacji zadania uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia aktorskie, uczyli się współpracy, współodpowiedzialności, rozbudzali zainteresowania i pasje. Próby sprawiały młodzieży wiele radości, uczyły współpracy, przełamywania nieśmiałości. Uczniowie mogli zgłaszać różne uwagi, wprowadzać ciekawe rozwiązania, co sprawiało, że pracowali twórczo nad spektaklem. Równolegle z próbami wraz z opiekunem projektowali kostiumy i scenografię. Do współpracy zaproszono również uczniów uzdolnionych plastycznie. Dzięki tym działaniom podnoszono u uczniów wiarę w ich możliwości.

 

Zadanie 5.

Przygotowanie plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne. Ocena jury na podstawie sprawozdań/plakatów przesłanych do jury konkursu.

 

 

Wykonanie:

Liczba uczestników 3

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Efektem przystąpienia do zadania konkursowego było przygotowanie plakatu. Udział w zadaniu doskonalił umiejętność współpracy, wdrażał do poszukiwań w różnych źródłach informacji, uczył organizacji pracy, rozwijał zdolności artystyczne, kształtował nawyk dbałości o estetykę wykonania.

 

Zadanie 6.

Przygotowanie recenzji wybranej sztuki teatralnej. Ocena jury na podstawie sprawozdań/recenzji przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Liczba uczestników 14

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Pretekstem do ćwiczenia umiejętności redagowania recenzji był wyjazd do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl „Zemsta”. Na wycieczkę pojechało 45 osób. Pobyt w teatrze ukazał potrzebę uczestnictwa w kulturze. Młodzież wyraziła chęć częstszego udziału w tego typu wydarzeniu. Uczestnicy koła (14 osób) przystępując do pracy nad recenzją, doskonalili sprawność językową, umiejętność ustnego wypowiadania się, redagowania dłuższej formy wypowiedzi, prezentowania własnych opinii.

 

Zadanie 7:

Zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia talentów, podczas którego uczniowie będą mogli zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, kabaretowe i inne dowolne formy estradowe. Ocena jury na podstawie sprawozdań/nagranych występów/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

Wykonanie:

Opis realizacji zadania, ocena efektów, wnioski:

Ogólnoszkolny Dzień Talentów sprawił dzieciom i młodzieży wiele radości. Dla niektórych było to przełamanie nieśmiałości związane z wystąpieniem przed rówieśnikami i nauczycielami. Każdy występ został nagrodzony wielkimi brawami, co dodało wiary we własne możliwości wszystkim uczestnikom. Spotkanie sprzyjało integracji, uczyło współdziałania i dostarczyło niezapomnianych wrażeń. Uczniowie prezentowali swoje umiejętności wokalne, gry na instrumencie, taneczne, kabaretowe, zręcznościowe. Zebrani w sali gimnastycznej mogli podziwiać pokazy młodych karateków.

 

Zadanie 8

Zorganizowanie konkursu recytatorskiego. Tematyka dowolna. Ocena jury na podstawie sprawozdań/nagrań dvd/zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

 

Wykonanie:

Liczba uczestników 14

Wnioski, ocena zadania, uwagi:

Dzięki uczestnictwu w konkursie uczniowie zapoznali się z twórczością Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Mogli pokazać talenty recytatorskie, własną wyobraźnie i wrażliwość, zaprezentować się przed koleżankami i kolegami z innych szkół, zawrzeć nowe znajomości i miło spędzić czas. Opiekunka zadbała o to, aby każde dziecko czuło się dobrze i było dowartościowane. Wskazano dzieciom ich mocne strony oraz podpowiedziano, w jaki sposób mogą doskonalić swoje talenty. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki z wierszami, a laureaci atrakcyjne nagrody, które ufundował Dyrektor Szkoły.

 

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

sprawozdania, regulaminy wszystkich przeprowadzonych konkursów, fotografie plakatów informujących o konkursach, zakres materiału konkursu wiedzy o teatrze, test wiedzy o teatrze, fotografia plakatu promującego szkolne przedstawienie teatralne, fotografie albumów o aktorze, fotografie prac pisemnych (testy, recenzje), fotografie przygotowanych przez opiekuna dyplomów, fotografie dokumentujące przebieg danego zadania konkursowego.

 

 

 
Projekty edukacyjne
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Documaster
LOGOWANIE
Dziennik elektroniczny
LOGOWANIE
Różne

Zegar
400,877 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl