Nasza szkoła
Strona główna
News!!!
Hymn szkoły
Sztandar szkoły
Patron szkoły
Historia szkoły
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele
Pedagog i psycholog
  szkolny

Pracownicy obsługi
Szkolne dzwonki
Lokalizacja
Kontakt
Serwisy
Dokumenty szkolne
Zamówienia publiczne
Zamówienia
   publiczne

Uczniowie
Rada Rodziców
Rada Rodziców
Regulamin
Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość
Realizacja projektu

Realizacja projektu

„Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość”

w Zespole Szkół Nr2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Wieruszowie.

 

W okresie od 01.09.2014roku do 30.06.2015 roku w Zespole Szkół Nr2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie realizowany jest projekt w ramach priorytetu IX, tj. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1., tj. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 91.2., tj. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia poprzez realizację programów rozwojowych w sześciu szkołach Gminy Wieruszów w okresie od

01 września 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

Cel szczegółowy projektu zakłada zwiększenie atrakcyjności kształcenia w sześciu szkołach Gminy Wieruszów poprzez wykorzystanie w procesie kształcenia edukacyjnego narzędzi cyfrowych opartych na nowych technologiach ICT w terminie do 30 czerwca 2015 roku. W ramach programu rozwojowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w projekcie bierze udział 169 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby realizowane są następujące działania:

1. Blok zajęć wyrównawczych, który zakłada wyrównywanie braków edukacyjnych:

z matematyki

-nauczyciele prowadzący: mgr Andrzej Hanas , mgr Aleksandra Cichecka oraz mgr Małgorzata Tymieniecka

 z języka angielskiego

-nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Gonera

2. Blok zajęć dodatkowych, który ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych:

z matematyki

- nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Tymieniecka

 z języka  angielskiego

-nauczyciel prowadzący: Kinga Moska-Śpitalniak

3. Blok zajęć w ramach rozwoju pozostałych kompetencji

-nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Tymieniecka, mgr Andrzej Hanas.

4. W ramach projektu wszyscy uczestnicy biorą udział raz w miesiącu w programie orientacji edukacyjnej, który zakłada zwiększenie świadomości uczniów na temat własnych predyspozycji edukacyjno-zawodowych i wyboru odpowiedniej ścieżki kształcenia:

-nauczyciele prowadzący: mgr Małgorzata Tymieniecka, mgr Małgorzata Gonera, mgr Anna Maciejewska, mgr Magdalena Gajda, mgr Andrzej Hanas.

Wszyscy uczestnicy projektu w miesiącu listopadzie odbyli teoretyczne i praktyczne szkolenie dotyczące obsługi Centralnego Repozytorium Edukacji Mobilnej. Mają oni możliwość łączenia interdyscyplinarnie wiedzy przedmiotowej w tym technologii informatycznej z  nowoczesnymi technologiami edukacyjnymi. Platforma e- learningowa pozwala uczniowi na odtwarzanie przygotowanych wcześniej lekcji przez nauczyciela bez potrzeb do przechodzenia do interfejsu  strony www. Platformy e-learningowej. Narzędzia zgromadzone w bazie zasobów edukacyjnych umożliwiają pracę grupową, udostępnianie materiałów innym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom. Uczniowie korzystają z nowoczesnych mobilnych środków dydaktycznych: zestawów e-booków z poszczególnych przedmiotów oraz interfejsów webowych.

Nowoczesne metody edukacyjne wpływają na podniesienie jakości pracy ucznia, nauczyciela jak również szkoły. Uczniowie mają możliwość wyrównywać swoje braki, zaległości z danego zakresu wiedzy, jak również mogą rozwijać i pogłębiać swoje zainteresowania. Innowacyjny system nauczania oraz oceniania wspierające może przyczynić się do zainteresowania ucznia obszarami wiedzy, które kiedyś wydawały mu się mało atrakcyjne. Również uczniowie nieobecni w szkole mają możliwość uczestniczenia w zajęciach poprzez dostęp do platformy e-learningowej. W naszej szkole wszyscy uczniowie z pełnym zaangażowaniem korzystają z zajęć w ramach projektu, również nauczyciele wykorzystują na zajęciach nowoczesne środki i metody nauczania.

Rozwój kompetencji szansą na lepszą przyszłość
 
Projekty edukacyjne
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Documaster
LOGOWANIE
Dziennik elektroniczny
LOGOWANIE
Różne

Zegar
400,869 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl